Nasze współprace

Firma L & E Sp. z o. o.  przeszła pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC.

VocationalCompetenceCertificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia specyfikę rynku VETtj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences.

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych prowadzona jest poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych.

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych przez certyfikowanych trenerów VCC.

Logo Fundacji VCC

W ramach projektu LATARNICY2020.PL PROWADZIMY DZIAŁANIA SZKOLENIOWE DLA M.IN.:

Osób starszych:

Pomagamy im zrobić pierwsze kroki w cyfrowym świecie, które podniosą im jakość
życia oraz zapewnią poczucie niezależności.

Nauczycieli:

Podpowiadamy, jak prowadzić lekcje z wykorzystaniem narzędzi TIK i cyfrowych
zasobów i platform edukacyjnych.

Pracowników samorządowych oraz działaczy organizacji pozarządowych:

Zapewniamy im poczucie swobody w poruszaniu się po świecie cyfrowym, ucząc
programów i aplikacji przydatnych w pracy.

Zajęcia są dostępne bezpłatnie dla wszystkich dorosłych osób.

ZAJĘCIA SĄ PROWADZONE STACJONARNIE LUB ZDALNIE.

Zakres i miejsce szkolenia można ustalić indywidualnie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZISIAJ I UMÓW NA SPOTKANIE.

ulotka reklamowa kursy komputerowe