Obsługa arkusza EXCEL

laptop z wykresami na ekranie

Zapraszamy na Szkolenie z obsługi programu MS Excel. Prowadzimy szkolenia na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym.
Na naszych kursach nauczysz się:

Sortowania       

 • okno sortowania
 • sortowanie po kolorze wypełnienia komórki i czcionki
 • sortowanie po ikonach komórek
 • sortowanie niestandardowe
 • sortowanie po stworzonej liście
 • sortowanie w poziomie

Tabel 

 • układy tabel
 • rozrastające się zakresy w tabelach
 • odwołania do tabel
 • wiersz sumy w tabeli
 • fragmentatory w tabeli

Formatowania warunkowego

 • reguły wyróżniania komórek
 • paski danych
 • formatowanie warunkowe z funkcją
 • formatowanie warunkowe z więcej niż 1 funkcją
 • formatowanie warunkowe daty i czasu

Wykresów            

 • rodzaje wykresów
 • motywy i style wykresów
 • dodawanie i zmiana wartości elementu
 • formatowanie liczbowe na osi
 • zmiana typu wykresu
 • filtrowanie wykresów
 • wykres kołowy
 • wykres liniowy
 • linia trendu
 • wykres przebiegu w czasie
 • wykresy na całym arkuszu

Filtrowania        

 • filtr tekstu
 • filtr dat
 • filtr koloru
 • filtry liczb
 • filtrowanie niestandardowe
 • usuwanie duplikatów
 • liczba porządkowa przy filtrowaniu
 • dwa filtry w jednym arkuszu
 • filtry zaawansowane
 • Filtrowanie wraz z funkcjami     

Operacji z tekstem w Excelu 

 • sposoby na łączenie tekstów ze sobą
 • sposoby na rozdzielanie tekstu
 • wypełnianie błyskawiczne
 • funkcje związane z tekstem

Funkcji w Excelu            

 • grupowanie kolumn i wierszy
 • sumy częściowe
 • funkcja ORAZ
 • funkcja LUB
 • funkcja JEŻELI
 • funkcja SUMA.JEZELI
 • funkcja SUMA.WARUNKÓW
 • funkcja MAX.JEŻELI
 • zagnieżdżanie funkcji
 • funkcja Wyszukaj Pionowo

Odwołań        

 • odwołania względne
 • odwołania bezwzględne
 • odwołania mieszane
 • odwołania do zakresów
 • odwołania do innego arkusza
 • odwołania do innego pliku
 • odwołania 3D

Tabel przestawnych        

 • tworzenie tabel przestawnych
 • raporty w tabelach
 • filtrowanie sortowanie w tabelach przestawnych
 • grupowanie
 • podsumowania w tabeli
 • filtr raportu
 • fragmentatory
 • pola i elementy obliczeniowe

Wyszukiwania i korekty błędów, ochrony skoroszytu, drukowania

 • kody błędów
 • usuwanie zbędnych odstępów
 • poprawa formuł
 • blokowanie części arkusza
 • zabezpieczanie arkusza hasłem
 • zabezpieczanie „tylko do odczytu”, „wersja ostateczna”
 • import danych z plików txt, csv, pdf.
 • Import danych ze stron internetowych
 • drukowanie całego arkusza
 • drukowanie wielu stron z nagłówkami
 • drukowanie obszaru

Nasze szkolenia odbywają się w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym. Prowadzone są cyklicznie a zapisu na szkolenie można dokonać poprzez Bazę Usług Rozwojowych. Gdzie istnieje możliwość dofinansowania do szkolenia nawet w wysokości 100%

Aktualnie prowadzone szkolenia.